top of page

Privacy verklaring

Waarom deze pagina?

Omdat ik graag inzichtelijk maak hoe ik met jouw gegevens omga. En natuurlijk ook omdat er een wettelijke component van toepassing is: de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Deze AVG stelt mij verplicht je te informeren over hoe ik met jouw gegevens omga: wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Ik heb geprobeerd mijn privacyverklaring zo beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk mogelijk te maken. Komt ’ie:

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Natuurlijk wil ik goed met jouw gegevens omgaan. Je gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt afgestaan. 

  • Kijk je rond op de website? Dan zijn er alleen cookies die geanonimiseerd werken (zie verderop onder het kopje cookies). 

  • Als je contact met me hebt (bijvoorbeeld via mail) dan gebruik ik je contactgegevens om contact met je te onderhouden (waarbij de inhoud van die communicatie natuurlijk in mijn mailbox blijft). 

  • Als je contact met me opneemt via het contactformulier op de website gebruik ik je contactgegevens eveneens om contact met je te onderhouden. Dit contact zal – na het invullen van het contactformulier – per email plaatsvinden. De inhoud van deze communicatie blijft eveneens in mijn mailbox.

Over welke gegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘Hulshof Career Development’, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Geanonimiseerd worden ook IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website verwerkt. Ik maak hierbij geen gebruik van cookies die jou als individu kunnen volgen. Dat vind ik zelf namelijk ook niet fijn.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (het verzorgen van een workshop/training, het aanbieden van coaching, etc). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Ook worden de geanonimiseerde gegevens gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten of worden die zo snel mogelijk gesloten. Het gaat om:

  • Belastingadviseur/boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens

  • Websitehosting, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren

  • Cloudservice

  • Collega’s die mij helpen bij de uitvoering van opdrachten. In dit geval deel ik alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens die relevant is voor de uitvoer van het werk. (Gedeeltelijke) uitvoer door anderen gebeurt altijd in overleg met de klant.

 

Daarnaast zijn er partijen die diensten verlenen voor jou als klant en Hulshof Career Development, die daarbij persoonsgegevens verwerken. Wettelijk gezien deel jij jou gegevens met deze partijen, maar toch vind ik het netjes om ze even genoemd te hebben:

  • Bank: vanwege de verwerking van betalingen

Wat gebeurt er terwijl je rondkijkt op de website?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via zogenaamde plugins algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat je gegevens niet zijn in te zien en er bijvoorbeeld ook geen bezoekersprofiel van jou wordt opgesteld.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden enkel opgeslagen op wachtwoord-beschermde opslagplaatsen. Zowel mijn computer als mijn online opslag is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de websitenaam (de ‘url’).

 

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna worden ze verwijderd. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen tien werkdagen. Kanttekening daarbij zijn de eerder genoemde verplichte administratie die ik moet bewaren voor de belastingdienst. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Oisterwijk, 29-9-2020.

bottom of page